عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران – ایرنا – عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مطابق با برنامه ریزی انجام شده به حساب آنان واریز شد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا