طرح دادگاه درمان مدار نگاه علمی در مبارزه با مواد مخدر دارد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

یزد – ایرنا – استاندار یزد با اشاره به تعامل و همراهی دستگاه ها در مبارزه با مواد مخدر، گفت: طرح دادگاه درمان مدار نگاه علمی در مبارزه با مواد مخدر دارد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا