طرح احداث درمانگاه تامین اجتماعی در آران و بیدگل تکمیل شد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

کاشان- ایرنا- مدیر درمان تامین اجتماعی منطقه کاشان از پایان عملیات اجرایی طرح احداث درمانگاه تامین اجتماعی در مرکز شهرستان آران و بیدگل خبر داد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا