صیانت از محیط زیست حرکت به سوی توسعه پایدار

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

گچساران – ایرنا – آگاهی بخشی به مردم برای صیانت از محیط زیست و توانمندسازی جوامع محلی برای بهره وری اصولی از منابع طبیعی حرکت اصولی به سوی توسعه پایدار است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا