شیوع ایدز در استان مرکزی از میانگین کشوری پایین تر است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

اراک – ایرنا – کارشناس مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: شیوع بیماری ایدز در این استان از میانگین کشوری پایین تر است اما فرهنگ سازی و تقویت اقدامات پیشگیرانه در این خصوص باید با جدیت دنبال شود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا