شیر مادر حافظ نوزادان در برابر گروهی از باکتری های مقاوم

تهران-ایرنا- نتایج یک مطالعه جدید با مشخص کردن مزیت دیگری از تغذیه نوزاد با شیر مادر، نشان می دهد که قندهای موجود در شیر برخی از مادران می توانند از نوزادان در برابر آلودگی به باکتری ‘استروپتوکوکوس گروه بی’ (GBS) محافظت کند.