شهرداران فاقد مدیریت پسماند به استانداری معرفی می شوند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ساری-ایرنا- مدیرکل محیط زیست مازندران گفت که از این پس شهردارانی که دغدغه زیادی برای مدیریت پسماند نداشته باشند به استانداری معرفی می شوند .

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا