سند ملی کودکان سندروم داون تدوین می شود

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

رشت – ایرنا – معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور گفت: تدوین سند ملی برای کودکان سندروم داون در دستور کار قرار می گیرد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا