سطح تعامل بادانشجویان باید افزایش یابد

خلاصه خبر:

بوشهر- ایرنا- معاون امور فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:باتوجه به اهمیت، حساسیت و دشواری کار در حوزه فرهنگی اگر بخواهیم دراین حوزه به پیشرفت های لازم دست یابیم باید سطح تعامل با دانشجویان را افزایش داد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا