سالانه بیش از یک میلیون تعویض مفصل زانو در دنیا انجام می شود

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

کیش- ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن جراحی زانو، آرتروسکپی و آسیب های ورزشی ایران گفت: سالانه بیش از یک میلیون تعویض مفصل زانو در دنیا انجام می شود .

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا