ساخت بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی دزفول نیازمند ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

دزفول – ایرنا – رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت:برای ساخت بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی این شهرستان بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا