راه اندازی کانون های سلامت برای محلات کشور پیش بینی شده است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

کرج -ایرنا- معاون اجتماعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با تاکید برآگاهی بخشی هرجه بیشتر برمردم در حوزه سلامت گفت: راه اندازی کانون های سلامت محلات در برنامه کاری این وزارتخانه پیش بینی شده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا