راه اندازی بیمارستان خصوصی درمان سرطان البرز درانتظارمساعدت

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

کرج – ایرنا – مرکز تخصصی خصوصی تشخیص و درمان سرطان واقع در محدوده سرحدآباد البرز، به دلیل مشکلات ناشی از قرار گرفتن بین مرز شهرستان های کرج و فردیس، حدود ۲ سال است که از فعالیت بازمانده و امکان ارایه خدمات درمانی ندارد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا