رئیس اداره بهزیستی دماوند: بیش از ۱۵۰۰معلول تحت پوشش بهزیستی این شهرستان است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران-ایرنا – رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند با بیان اینکه مناسب سازی اماکن و فضای عمومی برای معلولان باید مورد توجه قرارگیرد، گفت: بیش از ۱۵۰۰ معلول تحت پوشش بهزیستی این شهرستان است که نیازمند ارائه خدمات مطلوب دراماکن و فضاهای عمومی می باشند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا