دستگاه نوبت دهی کلینیک والفجر شهردوگنبدان راه اندازی شد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

گچساران – ایرنا -سرپرست بیمارستان شهید رجایی شهر دوگنبدان گفت:دستگاه نوبت دهی کلینیک تخصصی والفجر بیمارستان شهید رجایی این شهر نصب و راه اندازی شد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا