درمانگاه فرهنگیان شهرستان مشگین شهر افتتاح شد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

اردبیل ایرنا – در مراسمی از بزرگترین درمانگاه فرهنگیان استان اردبیل روز چهارشنبه در شهرستان مشگین شهر بهره برداری شد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا