دانشکده علوم پزشکی ساوه از بیمه ها ۱۰۰ میلیارد ریال طلب دارد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ساوه – ایرنا – رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: این دانشکده از شرکت های بیمه گر، ۱۰۰ میلیارد ریال مطالبات معوق دارد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا