دارو دور از دسترس بیماران اعصاب و روان نگهداری شود

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

دکتر مجید حنیفه روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: برخی از مسمومیت های دارویی تعمدی هستند که بیشتر شامل بیماران اعصاب و روان است.
وی بیان کرد: فراوانی مسمومیت های تعمدی در بیماران اعصاب روان که افکار خودکشی و پایان دادن به زندگی دارند، زیاد است.
کارشناس تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: دارو نباید در کنار و دسترس افراد دارای سابقه و زمینه خودکشی قرار گیرد.
دکتر حنیفه اضافه کرد: همچنین برای پیشگیری از این نوع مسمومیت ها افراد و خانواده هایی که بیمار اعصاب و روان در خانه دارند باید بر روند مصرف دارو توسط بیمار نظارت کنند.
وی مصرف خودسرانه دارو را از دیگر عوامل مسمومیت های دارویی دانست و گفت: یکسری مسمومیت های اتفاقی به علت مصرف بدون علم و آگاهی دارو رخ می دهد که شمار آنها زیاد است.
وی افزود: داروی مصرفی باید با شرایط بدنی فرد از جمله قرار داشتن در دوران بارداری، شیردهی نوزاد، سن و سال بیمار متناسب باشد.
۷۵۲۶/۲۰۹۰

انتهای پیام /*

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا