داروساز بالینی در ایران کم داریم

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران- ایرنا- رئیس هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی گفت: نیاز کشور به داروسازان بالینی براساس استانداردها ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر است درحالی که با احتساب دانشجویان در حال تحصیل، در حال حاضر ۲۴۰ داروساز بالینی داریم.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا