خیران در حوزه سلامت شهرستان مُهر سرمایه گذاری کنند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

شیراز- ایرنا- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مُهر گفت: منابع دولتی برای ایجاد تحول مطلوب در حوزه سلامت این شهرستان محدود است به همین سبب از خیران این عرصه و افراد دارای تمکن مالی درخواست می کنیم برای سرمایه گذاری در این زمینه اقدام کنند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا