خونریزی در بیماری هموفیلی می تواند به مفاصل آسیب جدی بزند

خلاصه خبر:

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در اشاره به آسیب های ناشی از بیماری هموفیلی گفت: این بیماری می تواند به خونریزی در مفاصل منجر شود که آسیب جدی و حتی معلولیت را در پی دارد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا