حوادث چهارشنبه آخر سال در زنجان ۱۱۶ مصدوم را راهی بیمارستان کرد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

زنجان – ایرنا – قایم مقام مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان زنجان گفت: حوادث چهارشنبه آخر سال زنجان ‘سه شنبه ۲۲ اسفند’ ۱۱۶ نفر را راهی بیمارستان کرد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا