حضور متولیان فرهنگی در رفع معضلات اجتماعی کمرنگ است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ایلام – ایرنا – فرماندار ایلام گفت: فعالیت و اقدام دستگاه های فرهنگی شهرستان در خصوص بررسی، پیگیری، رفع یا کاهش مسائل و ناهنجاری های اجتماعی از جمله اعتیاد بسیار کمرنگ و نامحسوس است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا