جمهوری آذربایجان خواهان حضور پزشکان ایرانی در این کشور است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

باکو – ایرنا- وزیر بهداشت جمهوری آذربایجان ، ظهر روز پنجشنبه در دیدار با سید حسن هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران ، خواهان حضور پزشکان متخصص ایرانی در بیمارستان های و موسسات درمانی این کشور شد.،

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا