جمع آوری ۹۰ درصد اطلاعات ژنتیکی ایرانیان

خلاصه خبر:

تهران-ایرنا-رئیس پژوهشکده غدد درون ریز ومتابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:بیش از ۹۰ درصد اطلاعات ژنتیکی ایرانیان طی ۲۰ سال گذشته جمع آوری شده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا