جعفرآباد محله ای فراموش شده در دل کلانشهر کرمانشاه

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

کرمانشاه- ایرنا- ساکنان محله جعفرآباد خود را در دل کلانشهر کرمانشاه فراموش شده می دانند و می گویند این محله فاقد هرگونه امکاناتی است و مردم به سختی روزگار می گذرانند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا