جرائم مواد مخدر بیشترین فراوانی جرم در استان مرکزی است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

اراک – ایرنا – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: جرائم مواد مخدر بیشترین فراوانی آمار مجرمانه این استان را به خود اختصاص داده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا