تکالیف دستگاه های اجرایی البرز برای مدیریت پسماند مشخص شود

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

کرج -ایرنا- استاندار البرز گفت: باید تکالیف و وظایف تمام دستگاه ها برای مدیریت پسماند مشخص و ابلاغ شود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا