توسعه یک روش جدید برای درمان بیماری های ژنتیکی

خلاصه خبر:

تهران – ایرنا – محققان با استفاده از یک نسخه جدید از روش ویرایش ژنتیکی CRISPR-Cas9 موفق به تصحیح نقایص اسید ریبونوکلئیک در بسیاری از بیماری‌های ژنتیکی از قبیل ALS، دیستروفی عضلانی و بیماری هانتینگتون شدند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا