توسعه پزشکی مبتنی بر فرد آینده کشور را تغییر جدی می دهد

خلاصه خبر:

تهران- ایرنا- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بر لزوم توجه بیشتر به حوزه پزشکی مبتنی بر فرد تاکید کرد و گفت: توسعه پزشکی مبتنی بر فرد یکی از فناوری هایی است که می تواند تغییر جدی در آینده کشور ایجاد کند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا