توسعه شهری با نگاه سیاسی انجام نمی شود

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

بوشهر- ایرنا- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهرگفت: توسعه شهری با نگاه سیاسی، حزبی و گروهی انجام نمی شود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا