توسعه خدمات درمانی، مردم را از اصول پیشگیری غافل کرده است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

اصفهان-ایرنا-رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: تلاش برای بیمارستان سازی و توسعه خدمات درمانی، مردم را از پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی غافل کرده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا