ترمیم پوسیدگی دندان بدون پر کردن

خلاصه خبر:

تهران- ایرنا- محققان محصول جدیدی ابداع کرده اند که مینای دندان را به رشد دوباره ترغیب می کند؛ این محصول در نهایت می تواند نحوه ترمیم پوسیدگی های دندانی را تغییر دهد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا