ترقه بازی چهارشنبه سوری در مازندران ۱۳ زخمی بر جای گذاشت

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ساری – ایرنا – سخنگوی اورژانس مازندران گفت که استفاده از مواد آتشزای انفجاری برای برگزاری آئین چهارشنبه سوری در استان ۱۳ زخمی بر جای گذاشت .

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا