تراشه ای برای ارزیابی واکنش بدن به دارو

خلاصه خبر:

تهران-ایرنا- مهندسان فناوری جدیدی ابداع کرده اند که می تواند برای ارزیابی تاثیر داروهای جدید و تشخیص عوارض جانبی احتمالی آنها مورد استفاده قرار گیرد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا