تامین اعتبارات درمانی سمیرم مورد توجه قرار گیرد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

سمیرم، اصفهان – ایرنا – مدیر شبکه بهداشت و درمان سمیرم از مسئولان دانشگاه عوم پزشکی استان اصفهان خواست که این شهرستان را در موضوع تخصیص اعتبارها اولویت دار ببینند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا