بیمه ها طلب دانشگاه علوم پزشکی ایلام را پرداخت نمی کنند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ایلام – ایرنا – رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با ذکر اینکه این دانشگاه بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال طلب از نهادهای بیمه گر طلب دارد تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا کنون هیچگونه مبلغی از طرف بیمه ها به عنوان طلب به دانشگاه پرداخت نشده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا