بیماری های غیرواگیر مهمترین تهدید سلامت در استان مرکزی است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

اراک – ایرنا – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: بیماری های غیرواگیر مهمترین تهدید برای سلامت مردم این استان است که با توجه به برنامه های پیشگیری و مراقبتی قابل کنترل خواهند بود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا