بیماریهای ژنتیکی از طریق مشاوره قابل شناسایی است

خلاصه خبر:

زنجان – ایرنا – رئیس بهزیستی شهرستان زنجان گفت: بیماریهای ژنتیکی تنها از طریق مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قابل شناسایی و تشخیص زودرس است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا