بیش از ٣٦ میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی تامین اجتماعی تولید شد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران – ایرنا – سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: اکنون در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی، تولید نسخه و پرونده الکترونیک در حال اجراست و بیش از ۳۶ میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی این سازمان تولید شده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا