بوشهری ها بیش ازسه میلیون بار به مراکز درمانی مراجعه کردند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

بوشهر-ایرنا- بوشهر- ایرنا- مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهرگفت: بوشهری ها پارسال با هدف درمان مستقیم سه میلیون ۵۲۵ هزار و ۹۱۵ بار مراجعه سرپایی به مراکز درمانی تامین اجتماعی این استان داشتند که این آمار در مقایسه با سال ۹۵ پنج درصد رشد داشت.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا