بهداشت و درمان خوزستان در شأن مردم این استان نیست

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران – ایرنا – نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان ها گفت: امروز بهداشت و درمان استان خوزستان در شأن مردم این استان نیست، بیمارستان های استان خدمات خوبی به بیماران ارائه نمی دهند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا