برنامه سلامت رمضان در کردستان با حضور ۳۰ تیم آغاز شد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

سنندج – ایرنا – مدیر بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: برنامه سلامت رمضان جهت نظارت بهداشتی بر بازار مواد غذایی استان با حضور ۳۰ تیم آغاز شد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا