برنامه جامع سالمندی در سمنان تدوین می شود

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

سمنان- ایرنا- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: با توجه به رشد سالمندی در استان، برنامه جامع سالمندی در این دانشگاه در دست تدوین است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا