بدهی دولت به پیمانکاران عمرانی پرداخت می شود

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

خرم آباد – ایرنا – معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت بدهی های خود به پیمانکاران طرح های عمرانی را از طریق اسناد خزانه پرداخت می کند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا