بخش خصوصی پیشتاز صدور خدمات پزشکی به جمهوری آذربایجان

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

باکو – ایرنا – حضور فعالان داور و درمان بخش خصوصی، در سفر دو روز اخیر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان به جمهوری آذربایجان نوید بخش آغاز دوره جدیدی از روابط با کشورهای همسایه با تکیه بر ظرفیت های بخش غیر دولتی است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا