بحران تخم مرغهای آلوده از اروپا به آسیا رسید

خلاصه خبر:

تهران- ایرنا- بحران تخم مرغ های آلوده به سم «فیپرونیل» (fipronil) که سرمنشاء آن هلند اعلام شد و بحران ناشی از آن 15 کشور اروپایی را درگیر کرد؛ اینک مرزهای اروپا را درنوردیده و به قاره آسیا رسیده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا