با شناخت ژنوم، ۹۳ درصد سرطان ها قابل جلوگیری است

خلاصه خبر:

تهران-ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن سرطان ایران با اشاره به این که تنها ۷ درصد سرطان ها ژنتیکی و ۹۳ درصد، تغییرات سلولی ملکولی است گفت: با شناخت ژنوم انسانی و مقایسه تغییرات سلول ها می توان جلوی مکانیزم هایی را که در آینده سلول ها را سرطانی می کند، گرفت.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا