باز شدن چتر بیمه ۱۵ هزار مرزنشین کردستانی منتظر تغییر نام کولبر به پیله ور

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

سنندج – ایرنا – از مدتی قبل بحث بیمه کولبران مرزی در کردستان نوید امید بخشی به این قشر تلاشگر را می داد اما موضوع پوشش بیمه اجتماعی بیش از ۱۵ هزار خانوار مرزنشین این استان منتظر تعیین تکلیف مصوبه وزارت کشور و تغییر نام کولبر به پیله ور است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا