باران چهره خاکی اهواز را شست

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

اهواز – ایرنا – پس از یک روز غبار آلود و خاک گرفته در اهواز، باران شبانگاهی سه شنبه شب دستی بر چهره خاکی این شهر کشید و غبار از چهره خشک و تیره اهواز زدود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا